STATUTEN 

NAAM EN ZETEL .

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: OSS "Be Fit". 

2. Zij heeft haar zetel te Zevenhuizen. 

3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. 

DOEL 

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel: fitness, aerobics, trim en

ander aanverwant onderricht te geven in de  ruimste zin 

des woords en daardoor de volkskracht naar lichaam en 

geest te verhogen en te veredelen. Dit doel zal zij

trachten te bereiken door geregeld praktisch onderricht 

aan haar leden te verstrekken. Tevens zal zij alle 

andere wettige middelen aanwenden die dit doel kunnen 

bevorderen. 

Artikel 3. .'

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van een 

januari tot en met een en dertig december. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4. 

1. De vereniging heeft: 

a. gewone leden; 

b. jeugdleden; 

c. ondersteunende leden;

d. ereleden; 

e. leden van verdienste; 

Alle leden zijn natuurlijke personen; ondersteunende 

leden (donateurs) kunnen ook rechtspersonen, 

verenigingen, en bonden zijn. 

 

 

Wilt u de gehele statuten van"OSS "Be Fit" inzien, wend u dan met gebruikmaken van het contactformulier tot de secretaris.