STATUTEN 

 

In de algemene ledenvergadering van 22 september 2021 zijn  nieuwe statuten vastgesteld. Op  17 januari 2022 is bij notaris Van der Hammen de akte gepasseerd, waarbij deze statuten formeel van toepassing zijn verklaard.

Hieronder vindt u de de eerste artikelen van deze statuten. Wilt u de gehele statuten inzien of hebben, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging.