Trimsportvereniging OSS “Be Fit” is opgericht op 28 december 1994 door het opstellen en ondertekenen van de statuten door notaris mr. E.H. Jansen te Zevenhuizen.

Daarvoor waren de op dat moment bestaande groepen van OSS “Be Fit” onderdeel van de gymnastiekvereniging “Oefening Staalt Spieren” te Zevenhuizen, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. 

Leden en leiding van die groepen waren vanaf die datum leden en leiding van OSS “Be Fit”.

OSS “Be Fit” is niet aangesloten bij een landelijk overkoepelende organisatie.