PRIJS VAN DE JUMBO

Op 8 mei 2024 heeft onze vereniging van de plaatselijke Jumbo, tezamen met de gymnastiekvereniging OSS en de EHBO-vereniging een gift van € 1.000 ontvangen. Per vereniging betekent dit een gift van € 333,33.

 

 Voorbeeld van afbeelding

 

 

 

Algemene ledenvergadering 27 mei 2024

Op maandag 27 mei 2024 is de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden in Dorpshuis Swanla.

Voor de agenda, het bestuurlijk en financieel jaarverslag enz. gaat u  in het menu naar de pagina: Vereniging/Bestuur/Verslagen algemene ledenvergaderingen

 

 

 

 

 

De agenda en alle bijbehorende stukken vindt u op de pagina: Vereniging/Bestuur/Verslagen algemene ledenvergaderingen