Coronavirus

Als gevolg van het Coronavirus en de door de Regering op maandag 14 december j.l. afgekondigde maatregelen kunnen tot en met 17 januari 2021 alle lessen - zowel aan de jeugdleden als aan de volwassen leden - niet meer worden gegeven. 

Algemene ledenvergadering 2020

De algemene ledenvergadering 2020 zal worden gehouden zodra er weer in zalen c.q. gebouwen bij elkaar mag worden gekomen. 

Ten  minste 14 dagen vóór deze vergadering wordt de uitnodiging uitgereikt en per mail verzonden.