Coronavirus

Als gevolg van het Coronavirus en de door de Regering afgekondigde maatregelen kunnen (bijna) alle lessen - zowel aan de jeugdleden als aan de volwassen leden - weer worden gegeven. Wel onder de door de Regering en de Veiligheidsregio Midden-Holland gegeven richtlijnen. De lessen aan de leden van de Ouderenfitness-groepen worden echter niet opgestart, omdat de leden van deze groepen tot de zogenaamde risico-groepen behoren.

Algemene ledenvergadering 2020

De algemene ledenvergadering 2020 zal worden gehouden zodra er weer in zalen c.q. gebouwen bij elkaar mag worden gekomen. 

Ten  minste 14 dagen vóór deze vergadering wordt de uitnodiging uitgereikt en per mail verzonden.

 

Activiteitenaanbod voor volwassenen via Bravo (www.sportstichtingzuidplas.nl)

In samenwerking met de gemeente Zuidplas en de Sportstichting Zuidplas zouden ook in 2020 weer gratis een drietal lessen aangeboden voor volwassenen, die kennis willen maken met de activiteiten, die onze vereniging biedt. Door de problemen met het Coronavirus zijn de vaste gratis lesdagen niet doorgegaan, maar alle geïnteresseerden kunnen gedurende een drietal lessen ervaren of deze lessen iets voor hen zijn en of zij lid willen worden van de vereniging.