Trimsportvereniging OSS "Be Fit" verzorgt voor meisjes vanaf groep 3 van de basisschool tot en met groep 2 van het voortgezet onderwijs Just Dance-lessen op maandag in de gymzaal behorende bij de basisscholen in Zevenhuizen, Burgemeester Nederveenlaan 53. Dansdocente Faye Ruiten is met ingang van het seizoen 2020/2021 Manouk Heemskerk opgevolgd. 

Zie voor dit alles de aan de leden en ouders/verzorgers gezonden Nieuwsbrief..

Nieuwe dansdocente Faye Ruiten.

Met ingang van het seizoen 2020 - 2021 is Faye Ruiten de nieuwe dansdocente van Just Dance. Net vóór de Lock Down van 15 decembeer 2020 tot en met 17 januari 2021 gaf Faye een extra les op zondag 13 december 2020. Hier een link naar de pagina met enkele foto's en filmpjes van deze extra les. Link

Afscheid dansdocente Manouk Heemskerk op zaterdag 18 juli 2020.

Zaterdag 18 juli 2020 is in een extra les, waarbi jde ouders, broers en zussen van de leerlingen de laatste 10 minuten aanwezig mochten zijn, afscheid genomen van Manouk Heemskerk.

Hier een verwijzigng naar de Facebookpagina waarop enkele foto's en filmpjes van dit afscheid zijn te zien: Facebook

Indeling lessen en lestijden 

Zie voor de indeling en de lestijden de pagina "Lesrooster en contributie".

Voor de juiste lestijden en indeling van de groepen verwijzen wij u naar het onderdeel "lesrooster en contributie".

Zie ook:

Facebook:

Trimsportvereniging OSS “Be Fit” Zevenhuizen ZH

Just Dance Zevenhuizen

 

Instagram:

Trimsportver. OSS “Be Fit” Zvh

 

COVID-19

Door de problemen met het Coronavirus kon vanaf maart 2020 niet meer binnen worden gedanst. Met toestemming van de gemeente en met medewerking van de voetbalvereniging mochten we op de vrijdagen 12, 19 en 26 juni 2020 buiten dansen op één van de velden van VV Groeneweg. Hier een link naar de tijden en een oproep om vrijwilligers om dit buiten dansen mogelijk te maken.

Op vrijdag 12 juni is voor het eerst buiten gedanst. Begonnen met mooi en lekker warm weer, gooide een regenbui tijdelijk roet in het eten, maar gelukkig konden na deze bui de danslessen worden hervat.

Ook op vrijdag 19 juni is onder prima weersomstandigheden gedanst bij v.v. Groeneweg. Hier een link naar foto's en filmpjes van de middaggroepen.

Op vrijdag 26 juli heeft docente Manouk Heemskerk - mede gelet op het zeer warme weer - met de jongste leden van Just Dance het buiten sporten afgesloten. Daarbij werd gebruik gemaakt van waterpistolen, ballonnetjes gevuld met water en spelletjes, waarbij water ook een onderdeel uitmaakte. 

Gelukkig kon met ingang van 1 juli weer worden binnen gedanst.

Helaas duurde dit binnen dansen maar tot 14 december 2020. Als gevolg van de toename van het aantal besmettinhgen heeft de Regering het met ingang van dinsdag 15 december tot en met 17 januari 2021 verboden om o.a. binnen te sporten. Alle activiteiten van Just Dance zijn dan ook voorlopig opgesachort.

Juist op zondag 13 december was een extra les gepland voor de jeugd van Just Dance. Zie voort de aparte pagina hierover met foto's en filmpjes de volgende link.

Hiewrna enkele foto's van het buiten dansen in juni 2020.

 

 

Op 14 april 2019 is door de leerlingen van Just Dance een tweetal voorstellingen gegeven "Just Dancing Feet!" in de theaterzaal van dorpshuis Swanla. Voor foto´s van deze voorstellingen verwijzen wij u naar de aparte pagina Dansshow "Just Dancing Feet!"14 april 2019.

In 2020 is op 7 maart in de theaterzaal van dorpshuis Swanla een tweetal voorstellingen gegeven door Just Dance. Zie hiervoor onder "voorstellingen".