ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 SEPTEMBER 2021.

 

Op woensdagavond 22 september a.s. wordt de algemene ledenvergadering 2019 en 2020 gehouden. Eén van de agendapunten is de wijziging van de statuten van de vereniging.

 

Als u akkoord gaat met de hieronder gedane voorstellen, bestaat het bestuur nog slechts uit 3 (drie) personen. Dat is te weinig. Wij doen dan ook een dringend beroep op minimaal één van de leden van de aerobic en één van de ouders van leden van Just Dance om zich bij het bestuur aan te melden, dan wel op de algemene ledenvergadering te komen en aan te geven dat u bereid bent uzelf op te geven als bestuurslid.

 

Hieronder vindt u de stukken voor deze vergadering: 

a. Uitnodiging en agenda met toelichting voor deze algemene ledenvergadering

b. Notulen algemene ledenvergadering 19 juni 2019

c. Bestuurlijk jaarverslag 2019 en 2020

d. Verloop ledenaantal OSS "Be Fit"

e. Financieel jaarverslag en balans 2019

f. Financieel jaarverslag en balans 2020 

g. Begroting 2021

h. Omzetten geldlening aan gymnastiekvereniging Oefening Staalt Spieren in een schenking aan die vereniging

i. Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

j. Aanpassing van de statuten aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

k. Ontwerp nieuw statuten

l. Bestuursverkiezing

 

De bovengenoemde stukken worden tijdens de algemene ledenvergadering uitgedeeld.

 

 

 

 

 

CORONA (BIJNA) VOORBIJ?

HOERA, nadat op:

1. maandag 31 mei de jeugdleden van Just Dance weer binnen mochten dansen;

2. maandag 7 juni de aerobic-dames weer binnen  mochten sporten

3. dinsdag 8 juni mag de heren-trimgroep ook weer aan de slag mocht,

4. dinsdag 29 juni konden de lessen van de ouderen-fitness-groepen op de dinsdagmorgen in de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat onder leiding van Ivonne van Wichen gelukkig weer beginnen.

Daarmee zijn alle groepen van OSS "Be Fit" weer aktief. Gelukkig. 

  

 
2020: 

Net voordat het lesgeven door de problemen met Covid-19 niet meer mogelijk werd is op zondag 13 december 2020 een extra les voor de Just Dance-groepen gegeven.

Hier een link naar één van de filmpjes hiervan gemaakt: film 

 

Zie voor foto's en meer filmpjes onder: Lessen en contributie/Lessen/Just Dance of via deze link.

 

 

 

Vereniging. 

Trimsportvereniging OSS "Be Fit" te Zevenhuizen verzorgt voor meisjes vanaf groep 3 van de basisschool tot en met groep 2 van het voortgezet onderwijs Just dance-lessen op maandagavond in de gymzaal behorende bij de basisscholen in Zevenhuizen, Burgemeester Nederveenlaan 53.

Verder worden aerobic-lessen voor meisjes en dames vanaf 16 jaar gegeven op de maandagavond, in de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan.

Voor dames en heren van 55 jaar en ouder worden - in samenwerking met ANBO Zevenhuizen - lessen ouderenfitness verzorgd in één van de zalen van de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106, Zevenhuizen.

Voor heren vanaf 20 jaar worden trimlessen gegeven in de Zuidplassportzaal van dorpshuis, sport- en cultureel centrum "Swanla", Burgemeester Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen.

Voor de juiste lestijden en indeling van de groepen verwijzen wij u naar het onderdeel "lesrooster en contributie" onder het menu "lessen en contributie".

Zie ook:

Facebook:

Trimsportvereniging OSS “Be Fit” Zevenhuizen ZH

Just Dance Zevenhuizen

 

Instagram:

Trimsportver. OSS “Be Fit” Zvh