Nieuwe Corona-maatregelen per 13 november 2021.

Strengere maatregelen 12 november 2021

 

Afscheid mevrouw Lien Dullaart-van Hoven.

Vrijdagavond  29 oktober 2021 is door OSS "Be Fit" tijdens een door de vereniging OSS "Be Fit" beschikbaar gesteld diner afscheid genomen van mevrouw Lien Dullaart-van Hoven. 

Mevrouw Dullaart is gedurende 54 jaar actief geweest voor zowel de gymnastiekvereniging OSS als voor OSS "Be Fit". Aanvankelijk als bestuurslid en daarna vele jaren als gymnastiekdocente en docente ouderenfitness. Zij is daarvoor ook al een aantal jaren terug benoemd tot erelid van OSS.

Juist met ingang van de sluiting van de sportzalen door de Corona-problemen moest mevrouw Dullaart stoppen met het lesgeven.
Door de problemen met Covid-19 kon niet eerder afscheid van haar worden genomen. In aanwezigheid van haar echtgenoot, bestuursleden, oud-bestuursleden, mede-docenten en haar opvolgster bij OSS "Be Fit" werd stilgestaan bij haar vele activiteiten gedurende deze lange periode. Voorzitter Gerard .N.G. van der Ham overhandigde haar tijdens dit diner met een kort dankwoord tevens een bos bloemen. Oud voorzitter Ab van der Elst verrastte haar met enkele foto's uit het archief van de vereniging.
 
 
 
 

Gymzaal Burgemeester Nederveenlaan sluiten?

Op 13 oktober heeft bestuurslid Ronald Root van de gymnastiekvereniging OSS, mede namens OSS "Be Fit" ingesproken bij de commissie vergadering van de gemeente Zuidplas. Op die avond werd gesproken over het rapport van Drijver & Partners. In dat rapport wordt de gemeente geadviseerd om de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan op termijn te sluiten. Beide verenigingen hebben het dorpshuis Swanla gevraagd of daarin de lessen kunnen worden gegeven, die op dit moment in de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan worden gegeven. Het antwoord van het dorpshuis houdt in, dat niet alle lessen daar naartoe kunnen worden verplaatst. In de inspraaknotities vragen beide verenigingen aan de gemeente aandacht daarvoor bij het ontwikkelen van plannen rond de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan.

Hier een foto van Ronald Root tijdens dat inspreken.

 

Ook in de raadsvergadering van 26 oktober heeft Ronald Root ingesproken. 

Hier een link naar beide inspraaknotities.

Inspreken 13 oktober en inspreken  26 oktober..

 De reactie van wethouder Verbeek was, dat hij kennis heeft genomen van de aan de orde gestelde problemen en dat wij - zowel de gemeente als de verenigingen OSS en OSS "Be Fit" - 4 jaar de tijd hebben om een oplossing te vinden.

 

 

Vereniging.

Trimsportvereniging OSS "Be Fit" te Zevenhuizen verzorgt voor meisjes vanaf groep 3 van de basisschool tot en met groep 2 van het voortgezet onderwijs Just dance-lessen op maandagavond in de gymzaal behorende bij de basisscholen in Zevenhuizen, Burgemeester Nederveenlaan 53.

Verder worden aerobic-lessen voor meisjes en dames vanaf 16 jaar gegeven op de woensdagavond, in de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan.

Voor dames en heren van 55 jaar en ouder worden - in samenwerking met ANBO Zevenhuizen - lessen ouderenfitness verzorgd in één van de zalen van de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106, Zevenhuizen.

Voor heren vanaf 20 jaar worden trimlessen gegeven in de Zuidplassportzaal van dorpshuis, sport- en cultureel centrum "Swanla", Burgemeester Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen.

Voor de juiste lestijden en indeling van de groepen is naar het onderdeel "lesrooster en contributie".

 

Zie ook:

Facebook:

Trimsportvereniging OSS “Be Fit” Zevenhuizen ZH

Just Dance Zevenhuizen

 

Instagram:

Trimsportver. OSS “Be Fit” Zvh